thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

QĐ công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Ngày đăng 09/02/2023 | 06:25 PM  | View count: 91
Xem chi tiết

Thị xã giao ban triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 8/2022

Ngày đăng 01/08/2022 | 01:18 PM  | View count: 460
Sáng ngày 1/8, UBND thị xã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 8 với lãnh đạo phòng, ban, ngành và UBND các xã, phường nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội...

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch TP Hà Nội

Ngày đăng 07/09/2021 | 10:11 AM  | View count: 573
Xem chi tiết