thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Tuyên truyền Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/05/2018 | 10:07 AM  | View count: 230
Kế hoạch Tuyên truyền Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về tiếp tục ...

Kế hoạch cải thiện nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của thị xã Sơn Tây năm 2018

Ngày đăng 10/05/2018 | 10:08 AM  | View count: 113
Kế hoạch cải thiện nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công ...

Kế hoạch triển Khai tổ chức " Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc"

Ngày đăng 09/11/2017 | 02:47 PM  | View count: 246
Xem chi tiết

Kế hoạch Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt Sĩ (27/7/1947-27/7/2017)

Ngày đăng 17/07/2017 | 05:24 PM  | View count: 792
Kế hoạch Tổ chức lễ Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt Sĩ...

Kế hoạch Luân chuyển, điều động cán bộ, lãnh đạo quản lý trường học giai đoạn 2017-2020

Ngày đăng 17/07/2017 | 05:18 PM  | View count: 2356
Kế hoạch luân chuyển cán bộ...

Kế hoạch Tuyên truyền thực hiện ứng xử văn minh khi tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn

Ngày đăng 13/07/2017 | 11:10 AM  | View count: 46
Kế hoạch Tuyên truyền thực hiện ứng xử văn minh...

Kế hoạch Hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn thị xã Sơn Tây giai đoạn 2017-2020

Ngày đăng 13/07/2017 | 11:03 AM  | View count: 28
Kế hoạch Hành động sản xuất...