QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Sơn Tây giao ban chuyên đề quý II/2018
Ngày đăng 31/07/2018 | 14:51  | View count: 4442

Sáng ngày 31/7, Thị ủy - HĐND - UBND thị xã tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề quý II về công tác tổ chức thực hiện kế hoạch đấu giá đất; bồi thường giải phóng mặt bằng; quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Quang Sơn - Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án lớn trọng điểm trên địa bàn thị xã, đến nay dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch khu đất 83,78ha vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m của khu xử lý chất thải Xuân Sơn được UBND TP phê duyệt tại quyết định 4212 ngày 12/8/2014 đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 70,7ha; 203/218 hộ đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, 73/73 hộ được giao đất tái định cư đã di chuyển chỗ ở và ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Dự án khu đô thị HUD đã phê duyệt phương án chi tiết bồi thường hỗ trợ GPMB: 229.244,7m2 đạt 97,75%. Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến phố Thanh Vị đã phê duyệt phương án được 464 hộ với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB là 96.951.000.000 đồng... Tuy nhiên các dự án còn gặp 1 số khó khăn vướng mắc như chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB thay đổi do thay đổi luật đất đai, công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lưu trữ hồ sơ đất đai qua các thời kỳ còn nhiều bất cập; UBND thành phố không bố trí vốn liên tục để thực hiện các dự án.

Phát biểu tham luận tại hội nghị giao ban

Về công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch năm 2018 các khu đất tổ chức đấu giá 13 khu với tổng diện tích nghiên cứu 2,02ha, diện tích đấu giá 0,53ha với số tiền dự kiến thu 36,128 tỷ đồng. Để đảm bảo kế hoạch đấu giá, đối với 3 khu đất xen kẹt do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư, yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và hoàn thiện hồ sơ theo quy định bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thời hạn xong trước 30/8/2018.

Đồng chí Bí thư Thị ủy phát biểu kết luận tại hội nghị giao ban

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Sơn - Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị các phòng, ban, ngành, UBND xã, phường tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và tinh thần thái độ của đội ngũ cán bộ trong thực thi nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch các vấn đề liên quan đến cả 3 lĩnh vực quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng cho nhân dân được biết và đồng tình ủng hộ; đồng thời cần  rà soát, nắm bắt điều chỉnh các thủ tục hành chính cho phù hợp; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn đảm bảo tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện hiệu quả công tác GPMB và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn./.

Bich Diệp