QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Hội nghị thống nhất ranh giới quy hoạch cụm công nghiệp Sơn Đông
Ngày đăng 14/08/2018 | 10:56  | View count: 7766

Sáng ngày 14/8, UBND thị xã phối hợp với Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex tổ chức hội nghị thống nhất ranh giới quy hoạch cụm công nghiệp Sơn Đông. Đồng chí Đặng Vũ Nhật Thăng - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Sơ đồ quy hoạch cụm công nghiệp Sơn Đông

Cụm công nghiệp Sơn Đông quy mô 72,5 ha được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt thành lập theo Quyết định 9012/QĐ-UBND ngày 29/12/2017. Chức năng là cụm công nghiệp đa ngành nghề, sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghiệp sạch ít gây độc hại và ô nhiễm môi trường. Ngày 25/5/2018 UBND thị xã đã tổ chức hội nghị xem xét, chấp thuận đề xuất thực hiện dự án cụm công nghiệp Sơn Đông, đồng ý cho Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; tổ chức khảo sát, đo đạc, lập quy hoạch chi tiết 1/500 cụm công nghiệp phù hợp với quy hoạch chung thị xã đã được phê duyệt; khảo sát, đánh giá kỹ hiện trạng hệ thống tưới, tiêu thoát nước, hệ thống giao thông nội đồng trong khu vực dự án đảm bảo việc thực hiện dự án không làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của nhân dân xung quanh khu vực dự án.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND, phòng ban chuyên môn, xã Sơn Đông phát biểu ý kiến đề xuất việc xác định ranh giới cần căn cứ thực tế địa phương, các dự án đã có, xác định các loại đất đảm bảo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được thuận lợi tạo sự đồng thuận của nhân dân.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã thống nhất ranh giới cụm công nghiệp Sơn Đông theo quy hoạch chung đã được phê duyệt; đề nghị Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex đo hiện trạng báo cáo thị xã trong thời gian tới./.

HOÀNG PHƯƠNG