QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Sơn Tây giao ban công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị quý I
Ngày đăng 14/03/2019 | 14:55  | View count: 5199

Sáng ngày 14/3, UBND thị xã tổ chức hội nghị giao ban công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị quý II/2019. Tới dự có các đồng chí: Đặng Vũ Nhật Thăng - Chủ tịch UBND thị xã; Phan Thị Hảo - Phó Chủ tịch UBND thị xã; Tạ Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị

Trong quý I/2019, thị xã cấp 210 giấy phép xây dựng cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu xây dựng bằng 110% so với cùng kỳ năm 2018, các hồ sơ xin cấp phép xây dựng được thẩm định và cấp phép cơ bản tuân thủ đúng quy hoạch, mật độ, chỉ giới xây dựng và các quy định của pháp luật hiện hành. Chỉ đạo Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị phối hợp với các phòng ban, lực lượng chức năng, UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, nắm bắt và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã. Cụ thể đã kiểm tra 61 trường hợp xây dựng, trong đó công trình xây dựng có phép 61 trường hợp, công trình xây dựng không phép 2 trường hợp ở xã Đường Lâm.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2/2019, thị xã phấn đấu 100% các công trình xây dựng trên địa bàn đều được kiểm tra, các trường hợp vi phạm đều được xử lý theo đúng quy trình, thủ tục của pháp luật; giữ vững tỷ lệ xin cấp giấy phép xây dựng đạt 98% trở lên.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã đề nghị các cơ quan, ban, ngành thị xã các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị để nâng cao ý thức chấp hành của nhân dân. Phòng Quản lý đô thị tăng cường cấp phép xây dựng, phối hợp cùng UBND các xã, phường có trường hợp vi phạm trật tự xây dựng xem xét, đề xuất phương án và hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

                                                                             Diệp