QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Giao ban chuyên đề công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị quý II
Ngày đăng 24/05/2019 | 14:31  | View count: 4995

Sáng ngày 24/5, Thường trực Thị ủy - HĐND - UBND thị xã tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị quý II, triển khai nhiệm vụ công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị quý III/2019. Tới dự có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Mai - Bí thư Thị ủy; Nguyễn Huy Khánh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Phan Thị Hảo - Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Trong năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019, thị xã cấp 723 giấy phép xây dựng cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu xây dựng đạt 79,1% so với năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2019 là 326 giấy phép (đạt 101,6% so với cùng kỳ năm 2018), các hồ sơ xin cấp phép xây dựng được thẩm định và cấp phép cơ bản tuân thủ đúng quy hoạch, mật độ, chỉ giới xây dựng và các quy định của pháp luật hiện hành. Chỉ đạo Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị phối hợp với các phòng ban, lực lượng chức năng, UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, nắm bắt và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã. Tổng số công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng năm 2018 cho đến nay là 26 trường hợp. Sau xử lý đã cấp phép bổ sung 3 trường hợp, hiện đang tiếp tục xử lý 23 trường hợp (12 trường hợp không phép và 11 trường hợp sai phép đều thuộc xã Đường Lâm).

Các đại biểu tham dự tại hội nghị

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, thị xã phấn đấu 100% các công trình xây dựng trên địa bàn đều được kiểm tra, các trường hợp vi phạm đều được xử lý theo đúng quy trình, thủ tục của pháp luật; giữ vững tỷ lệ xin cấp giấy phép xây dựng đạt 98% trở lên.

Đồng chí Bí thư Thị ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai - Bí thư Thị ủy đề nghị các cơ quan, ban, ngành thị xã các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị để nâng cao ý thức chấp hành của nhân dân. Phòng Quản lý đô thị tăng cường cấp phép xây dựng, phối hợp cùng UBND các xã, phường có trường hợp vi phạm trật tự xây dựng xem xét, đề xuất phương án và hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

                                                                             Diệp