QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Sơn Tây xin ý kiến cộng đồng dân cư đối với quy hoạch phân khu các phường
Ngày đăng 29/01/2021 | 10:52  | View count: 1291

Sáng ngày 29/1, UBND thị xã phối hợp với Viện nghiên cứu quy hoạch thiết kế đô thị nông thôn - Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tổ chức hội nghị xin ý kiến cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ quy hoạch phân khu các phường: Viên Sơn, Phú Thịnh, Trung Hưng và Trung Sơn Trầm, tỷ lệ 1/2000. Đồng chí Tạ Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBND thị xã tới dự.

Đại diện đơn vị tư vấn giới thiệu tổng quan về quy hoạch phân khu các phường 

Quy hoạch phân khu các phường được xây dựng trên cơ sở quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung thị xã Sơn Tây (lồng ghép đô thị vệ tinh Sơn Tây) đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 đã được phê duyệt. Theo đó, các phân khu được quy hoạch là các khu vực phát triển mới của thị xã Sơn Tây, được chuyển đổi từ các xã lên phường, có lợi thế về đất đai, vị trí, thu hút đầu tư… Trong đó, quy hoạch phân khu I phường Trung Hưng có quy mô diện tích 434,64ha; phân khu II phường Trung Hưng có diện tích 105,49ha; quy hoạch phân khu phường Trung Sơn Trầm diện tích 356,57ha; phường Viên Sơn diện tích 268,88ha và phường Phú Thịnh diện tích 273,23ha. Đây là các quy hoạch phân khu được UBND thành phố phê duyệt và do UBND thị xã làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, do bản đồ đo hiện trạng thực hiện từ năm 2012 đến nay có một số vị trí thay đổi không còn phù hợp nên UBND thị xã chỉ đạo đơn vị tư vấn khảo sát bổ sung khu vực biến động làm cơ sở lập đồ án quy hoạch phân khu phù hợp quy định hiện hành; đơn vị đã hoàn thành hồ sơ nhiệm vụ, hồ sơ bản vẽ, thuyết minh quy hoạch, dự thảo tờ trình, quyết định, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

Các đại biểu tham quan bản đồ quy hoạch phân khu các phường 

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến về các vấn đề: ranh giới, phạm vi của quy hoạch phân khu, dân số dự báo, định hướng theo quy hoạch chung… Viện nghiên cứu quy hoạch thiết kế đô thị nông thôn cũng đã phát phiếu góp ý xin ý kiến cộng đồng dân cư đối với quy hoạch 5 phân khu các phường: Viên Sơn, Phú Thịnh, Trung Hưng và Trung Sơn Trầm. Nội dung góp ý tập trung vào các vấn đề: nhiệm vụ quy hoạch; lý do cần thiết lập quy hoạch phân khu; sự phù hợp của cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất; hệ thống công trình công cộng, giáo dục; hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa; hệ thống giao thông. Các ý kiến góp ý được UBND thị xã cùng Viện nghiên cứu quy hoạch thiết kế đô thị nông thôn tiếp thu để chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và trình các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. /.

 

           Phan Thanh