thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Sơn Tây: Giải đáp kiến nghị về công tác sắp xếp đơn vị hành chính
Ngày đăng 23/03/2024 | 10:55  | View count: 465

Sáng 23/3, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền và giải đáp những thắc mắc về sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Đồng chí Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị.

Sắp xếp đơn vị hành chính được xác định là một nhiệm vụ chính trị quan trọng được Bộ Chính trị (khóa XIII) nêu trong Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/1/2023 về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Trong Kết luận số 48-KL/TW, Bộ Chính trị đưa ra các mục tiêu cụ thể như: Đến năm 2030, toàn quốc hoàn thành sáp nhập huyện, xã còn lại có diện tích và dân số dưới chuẩn; huyện có diện tích dưới 30% và dân số dưới 200% quy định; xã diện tích dưới 30% và dân số dưới 300% quy định.

Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng chỉ rõ tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Trong đó, tiêu chuẩn đối với thị xã về quy mô dân số từ 100.000 người trở lên, diện tích tự nhiên từ 200 km2 trở lên, đơn vị hành chính trực thuộc: Số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc có từ 10 đơn vị trở lên, tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã từ 50% trở lên. Tiêu chuẩn của phường thuộc thị xã thì dân số phải từ 5.000 người trở lên. Diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên.

Đồng chí Phó Bí thư TT Thị ủy thông tin tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn thị xã

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã thông tin tuyên truyền về việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn. Tại thị xã Sơn Tây, có 3 phường thuộc diện phải sắp xếp gồm phường Ngô Quyền, Quang Trung, Lê Lợi. Nguyên nhân là bởi 3 phường đều không đảm bảo tiêu chí và phải sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025. Cụ thể: phường Lê Lợi (có diện tích tự nhiên là 0,90 km2, đạt 16,36% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 8.617 người, đạt 172,34 so với tiêu chuẩn), phường Quang Trung (có diện tích tự nhiên là 0,76 km2, đạt 13,82% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 8.714 người, đạt 174,28% so với tiêu chuẩn) và phường Ngô Quyền (có diện tích tự nhiên là 0,42 km2, đạt 7,64% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 8.418 người, đạt 168,36% so với tiêu chuẩn).

Theo phương án sắp xếp của thị xã Sơn Tây, lấy Thành cổ Sơn Tây làm trung tâm sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 phường thành 1 phường mới. Phường mới lấy tên là Phường Ngô Quyền. Phường mới sẽ có diện tích tự nhiên 2,08km2 (đạt 37,82% so với tiêu chuẩn) và quy mô dân số 25.749 người (đạt 514,98% so với tiêu chuẩn). Với phương án sáp nhập này, thị xã sẽ tính toán phương án tối ưu nhất đảm bảo thuận lợi cho người dân và hoạt động của bộ máy hành chính mới, cũng như đảm bảo sự phát triển chung của thị xã và phường mới thành lập.

Tại hội nghị, ông Đinh Duy Hưng - Trưởng phòng nội vụ thị xã đã thông tin về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình HĐND thị xã thông qua nội dung sắp sếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của thị xã Sơn Tây. Theo đó, thời gian lấy ý kiến cử tri thực hiện từ ngày 31/3/2024 đến ngày 2/4/2024.

Đại biểu phường Lê Lợi phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất và nêu kiến nghị với thị xã về việc sắp xếp đơn vị hành chính. Các băn khoăn về phương án sáp nhập 3 phường cũng được các ban, ngành thị xã trả lời và giải quyết thấu đáo.

Được biết, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính sẽ mở rộng không gian phát triển cho các phường được sắp xếp, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây cũng là tiền đề quan trọng để tăng lương công chức. Thị xã cũng sẽ tuyển chọn được người có chuyên môn cao vào làm việc trong hệ thống chính quyền. Chính lực lượng này sẽ làm cho hoạt động của bộ máy hành chính công tốt hơn, chất lượng cao hơn. Ngoài ra, việc sắp xếp lại 3 phường trên địa bàn thị xã cũng tạo sự giao thoa, đa dạng về văn hóa, phục vụ ngày càng tốt hơn đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân. 

Diệp

Phần mềm tác nghiệp

  

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về giao diện mới