thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

lịch công tác

Kế hoạch công tác của UBND Thị xã tuần 12

Ngày đăng 20/03/2023 | 04:37 PM
Xem chi tiết

Kế hoạch công tác của UBND Thị xã tuần 11

Ngày đăng 14/03/2023 | 08:56 AM
Xem chi tiết

Kế hoạch công tác của UBND Thị xã tuần 10

Ngày đăng 07/03/2023 | 10:49 AM
Xem chi tiết

Kế hoạch công tác của UBND Thị xã tuần 9

Ngày đăng 27/02/2023 | 03:28 PM
Xem chi tiết

Kế hoạch công tác của UBND Thị xã tuần 08

Ngày đăng 20/02/2023 | 04:04 PM
Xem chi tiết

Kế hoạch công tác của UBND Thị xã tuần 07

Ngày đăng 14/02/2023 | 08:09 AM
Xem chi tiết

Kế hoạch công tác của UBND Thị xã tuần 06

Ngày đăng 06/02/2023 | 04:42 PM
Xem chi tiết

Kế hoạch công tác của UBND Thị xã tuần 05

Ngày đăng 30/01/2023 | 02:36 PM
Xem chi tiết

Kế hoạch công tác của UBND Thị xã tuần 02 năm 2023

Ngày đăng 09/01/2023 | 09:50 AM
Xem chi tiết

Kế hoạch công tác của UBND Thị xã tuần 01

Ngày đăng 03/01/2023 | 02:04 PM
Xem chi tiết