thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

thông tin tuyển dụng

190 đại biểu tập huấn mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

Ngày đăng 30/08/2017 | 09:10 AM  | View count: 44
Sáng ngày 30/8, UBND thị xã phối hợp với Trung tâm mua sắm tài sản công và thông tin tư vấn tài chính - Sở Tài chính Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn công tác mua sắm tài sản nhà nước theo phương...

Tuyển dụng công chức không qua thi tuyển tại thị xã Sơn Tây năm 2016

Ngày đăng 12/12/2016 | 03:31 PM  | View count: 180
.

Kế hoạch tuyển dụng công chức Trưởng công an xã, Chỉ huy trưởng xã, phường trên địa bàn thị xã năm 2016

Ngày đăng 18/10/2016 | 09:17 AM  | View count: 52
Kiểm tra công tác thị đua, khen thưởng năm 2016

điều kiện văn bằng, chứng chỉ dự tuyển công chức, viên chức năm 2016

Ngày đăng 05/08/2016 | 03:37 PM  | View count: 227
Xem chi tiết /documents/289024/921591/snv-1814-2016-01_signed.pdf/030dd944-869f-4f20-8dc1-59ec51ca6ebd

Kết quả xét tuyển công chức Chi huy trưởng Quân sự phường, xã năm 2016

Ngày đăng 25/03/2016 | 02:35 PM  | View count: 133
Xenm chi tiết 

Thành lập Hội đồng xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường năm 2016

Ngày đăng 16/03/2016 | 07:48 AM  | View count: 54
Xem chi tiết

Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường năm 2016

Ngày đăng 17/02/2016 | 09:04 AM  | View count: 168
Xem chi tiết