thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ngày đăng 27/03/2021 | 07:28 PM  | View count: 589
Trong hai ngày 27 và 28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị diễn ra...

Đặc biệt ấn tượng với lòng khát khao, cống hiến, ý chí của tất cả đồng bào dân tộc

Ngày đăng 28/01/2021 | 07:40 AM  | View count: 857
Bên hành lang Đại hội XIII, trả lời phóng viên báo Phụ nữ Thủ đô, đại biểu Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Bí thư Thị ủy Sơn Tây nhấn mạnh: “Với những nội dung trong văn kiện đã được nêu, chúng...

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/12/2020 | 10:34 AM  | View count: 707
Sáng 25-12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành...

Sơn Tây: Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII

Ngày đăng 10/12/2020 | 02:11 PM  | View count: 923
Sáng ngày 10/12, tại hội trường UBND thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự...

DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2011 - 2020, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2021 - 2030

Ngày đăng 05/11/2020 | 04:20 PM  | View count: 1479
Xem chi tiết Những ý kiến góp ý của nhân dân xin gửi theo địa chỉ email: btg_sontay@hanoi.gov.vn Địa chỉ: Ban Tuyên...

DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025

Ngày đăng 05/11/2020 | 04:17 PM  | View count: 1198
Xem chi tiết Những ý kiến góp ý của nhân dân xin gửi theo địa chỉ email: btg_sontay@hanoi.gov.vn Địa chỉ: Ban Tuyên...

DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Ngày đăng 05/11/2020 | 04:14 PM  | View count: 735
Xem chi tiết Những ý kiến góp ý của nhân dân xin gửi theo địa chỉ email:btg_tusontay@hanoi.gov.vn Địa chỉ: Ban Tuyên...

DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII

Ngày đăng 05/11/2020 | 04:07 PM  | View count: 557
Xem chi tiết Những ý kiến góp ý của nhân dân xin gửi theo địa chỉ email:btg_tusontay@hanoi.gov.vn Địa chỉ: Ban Tuyên...