thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã Sơn Tây khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 29/06/2021 | 12:18  | View count: 2943

Sáng ngày 29/6, Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND, Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật. Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tới dự.

Toàn cảnh kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử thị xã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND thị xã khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Trong ngày bầu cử 23/5, toàn thị xã có 117.980 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 99,01%; kết quả bầu đủ 34/34 đại biểu HĐND thị xã đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần gồm: Nữ 13 người (38,2%), người ngoài Đảng 02 người (5,9%), trẻ tuổi 05 người (14,7%), tôn giáo 01 người (1,78%), tái cử 23 người (67,6%). Ngày 10/6/2021, Ủy ban bầu cử thị xã đã ban hành Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND đối với 34 ông, bà trúng cử đại biểu HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026. Kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã được tổ chức để bầu các chức danh của HĐND, UBND, Hội thẩm Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền thị xã nhiệm kỳ mới.

Đại biểu HĐND thị xã tham gia bỏ phiếu bầu các chức danh tại kỳ họp

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn, Kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, ông Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026; ông Trần Phạm Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Chánh Thanh tra thị xã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND thị xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Nguyễn Huy Khánh - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục được HĐND tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026. Các ông: Lê Đại Thăng; Nguyễn Viết Đạt; Tạ Thanh Phong là Phó Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026. HĐND thị xã cũng đã bầu Trưởng, Phó các Ban HĐND thị xã và quyết định số lượng 8 đồng chí là Ủy viên của các Ban HĐND thị xã; đồng thời bầu 12 ông, bà tham gia Ủy viên UBND thị xã và 19 ông, bà tham gia Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu HĐND thị xã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết tại kỳ họp

Thay mặt các nhân sự được HĐND thị xã bầu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Huy Khánh trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của các đại biểu, đồng thời khẳng định tập thể UBND thị xã sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là 7 chương trình công tác trọng tâm của Thị ủy Sơn Tây khóa XXI; quyết tâm thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” chủ động phòng, chống dịch Covid-19 và phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng giai đoạn 2021-2026.

                              Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức danh chủ chốt HĐND và UBND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị trên từng cương vị công tác, với trách nhiệm là người đại biểu nhân dân, mỗi vị đại biểu HĐND thị xã cần tích cực, chủ động nghiên cứu các quy định của pháp luật; ý thức đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình, gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri; thường xuyên học tập, rèn luyện, liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Các cơ quan của HĐND, UBND thị xã tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả trong quản lý, chỉ đạo, điều hành góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Sơn Tây khóa XXI đã đề ra, xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại./.

 

           Phan Thanh - Hoàng Phương

 

Sơn Tây tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
Ngày đăng 16/06/2021 | 16:19  | View count: 3097

Chiều 16/6, Ủy ban bầu cử thị xã tổ chức hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí: Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội; Phạm Thị Thanh Mai - Thành ủy viên - Bí thư Thị ủy - Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử thị xã tới dự.

Tỷ lệ cử tri đi bầu cử của thị xã Sơn Tây đạt 99,01%

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được triển khai trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, do vậy cùng với việc tích cực triển khai hoạt động chuẩn bị bầu cử, thị xã Sơn Tây đã kịp thời xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử. Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực, điểm bỏ phiếu được đảm bảo theo đúng quy định; việc tổ chức thực hiện bỏ phiếu ở nơi cách ly tập trung tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô, cách ly tại nhà, nơi bị phong tỏa diễn ra an toàn, đúng theo phương án, kịch bản đã xây dựng. Công tác triển khai bầu cử được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm trình tự, đúng quy định pháp luật, an ninh chính trị đảm bảo tốt. Việc tổ chức khai mạc, bỏ phiếu trong ngày bầu cử 23/5 diễn ra trong không khí trang trọng, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 và đúng quy định của pháp luật. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,01%; có 115/136 khu vực bỏ phiếu thuộc thị xã đạt 100%; 10 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100% gồm Xuân Khanh, Sơn Lộc, Trung Sơn Trầm, Lê Lợi, Viên Sơn, Ngô Quyền, Quang Trung, Trung Hưng, Đường Lâm, Xuân Sơn. Đến 19h30, toàn bộ các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thị xã kết thúc việc bỏ phiếu và tiến hành lập biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu, thực hiện quy trình kiểm phiếu theo đúng quy định. Kết quả, cử tri thị xã đã bầu đủ 03 đại biểu Quốc hội, 03 đại biểu HĐND thành phố, 34/34 đại biểu HĐND thị xã, 161/164 đại biểu HĐND xã theo đúng cơ cấu, thành phần. Không có đơn vị phải bầu cử lại, bầu cử thêm hoặc bị hủy kết quả bầu cử.   

Các tập thể được khen thưởng tại hội nghị

Nhân dịp này, 84 tập thể và 114 cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được UBND thành phố, UBND và Ủy ban MTTQ thị xã khen thưởng./.

 

                   Phan Thanh – Hoàng Phương


 

 

Công bố danh sách 34 đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 29/05/2021 | 18:59  | View count: 4090

Ủy ban bầu cử thị xã vừa có Quyết định số 118/ QĐ-UBBC ngày 29 tháng 5 năm 2021 về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri thị xã đã bầu đủ 34 đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2021-2026  

Theo đó, toàn thị xã có tổng số 34 người trúng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2021-2026 tại 9 đơn vị bầu cử. Cụ thể, tại đơn vị bầu cử số 1 (xã Đường Lâm), có 3 đại biểu trúng cử, gồm: ông Chu Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy; bà Phùng Thị Thanh - Thị ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã Đường Lâm; ông Phùng Huy Vinh - Thị ủy viên - Trưởng Phòng Kinh tế thị xã. Tại đơn vị bầu cử số 2 (phường Ngô Quyền và phường Phú Thịnh) có 3 đại biểu trúng cử, gồm: bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thị ủy viên - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh; ông Vũ Tiến Quang - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Ngô Quyền; ông Trần Thế Đạt - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã. Tại đơn vị bầu cử số 3 (phường Lê Lợi và phường Viên Sơn), có 4 đại biểu trúng cử, gồm: ông Đinh Duy Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; ông Đặng Văn Minh - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Lê Lợi; ông Phan Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy phường Viên Sơn; bà Phùng Thị Huê (Thích Đàm Thanh) - Tu sĩ Phật giáo - Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã. Tại đơn vị bầu cử số 4 (phường Quang Trung và phường Trung Hưng) có 5 đại biểu trúng cử, gồm: ông Lê Đại Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã - Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBND thị xã; ông Phùng Ngọc Vĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Trung Hưng; ông Trần Phạm Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Chánh Thanh tra thị xã - Phó Bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan UBND thị xã; bà Chu Phan Thị Đàm Linh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Quang Trung; bà Đặng Thị Thanh - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã. Tại đơn vị bầu cử số 5 (phường Xuân Khanh và xã Thanh Mỹ) có 5 đại biểu trúng cử, gồm: ông Lê Văn Long - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Thanh Mỹ; bà Đỗ Thị Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ thị xã; ông Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã; ông Trần Đức Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Xuân Khanh; ông Ngô Đình Ngũ - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Bí thư Đảng ủy Công an thị xã - Trưởng Công an thị xã. Tại đơn vị bầu cử số 6 (xã Xuân Sơn và xã Kim Sơn) có 3 đại biểu trúng cử, gồm: ông Nguyễn Huy Khánh - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã; bà Lê Thị Chính - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Kim Sơn; bà Cao Thị Hào - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Xuân Sơn. Tại đơn vị bầu cử số 7 (phường Sơn Lộc và phường Trung Sơn Trầm) có 5 đại biểu trúng cử, gồm: ông Nguyễn Viết Đạt - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã; ông Phùng Văn Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Trung Sơn Trầm; ông Hà Việt Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thị xã; ông Nguyễn Huy Cận - Bí thư Đoàn Thanh niên thị xã - Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội - Phó Chủ tịch Hội LHTN thị xã - Chủ tịch Hội đồng Đội thị xã; bà Phạm Thị Lệ Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Sơn Lộc. Tại đơn vị bầu cử số 8 (xã Sơn Đông) có 3 đại biểu trúng cử, gồm: ông Đỗ Minh Tranh - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đông; bà Đỗ Hoa Thu - Lao động hợp đồng UBND xã Sơn Đông; bà Nguyễn Thị Hoài Thu - Bác sĩ, Trưởng khoa Đông y Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây. Tại đơn vị bầu cử số 9 (xã Cổ Đông) có 3 đại biểu trúng cử, gồm: bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thị ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã; bà Trịnh Thị Thùy Biên - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Cổ Đông; ông Nguyễn Hữu Nam - Trung tá, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Sơn Tây.

 

PHẠM HẢO

 

QĐ Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 29/05/2021 | 16:12  | View count: 2958

Xem chi tiết
99,01% cử tri thị xã đi bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 28/05/2021 | 08:18  | View count: 3233

Ủy ban bầu cử thị xã vừa có Báo cáo số 117/BC-UBBC ngày 26 tháng 5 năm 2021 về tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Cử tri thị xã nghiên cứu tiểu sử của ứng cử viên

Theo đó, tỷ lệ cử tri đi bầu trung bình đạt: 99.01%; có 10 số xã, phường đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu. 115/136 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu. Bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội trên địa bàn thị xã Sơn Tây thực hiện bầu đúng, bầu đủ 03 đại biểu theo ấn định. Đại biểu HĐND thị xã 34/34 đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần. Đại biểu HĐND xã: 06 xã đã bầu được 161/164 đại biểu (thiếu 03 đại biểu so với số đại biểu được bầu).

Người dân trong khu vực đang phong tỏa thực hiện bỏ phiếu

Không khí bầu cử diễn ra sôi nổi. Nhân dân tích cực tham gia bỏ phiếu bầu Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo đúng quy định trật tự, nhân dân tin tưởng vào thành công của cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mọi thông tin liên lạc, hệ thống điện, mạng internet thông suốt phục vụ tốt cho công tác bầu cử. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thị xã, ở các xã, phường và tổ bầu cử diễn ra đảm bảo an toàn, trật tự giao thông đảm bảo an toàn không có tai nạn xảy ra trong quá trình bầu cử. Các điều kiện cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ cho các tổ bầu cử để thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử đảm bảo thành công cuộc bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Tình hình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu đảm bảo theo đúng quy định về công tác phòng chống dịch. Việc tổ chức thực hiện bỏ phiếu ở nơi cách ly tập trung (tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô), cách ly tại nhà, nơi bị phong tỏa đảm bảo theo phương án kịch bản đã được phê duyệt. Trên địa bàn thị xã không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tiến hành bầu cử lại do có dưới 50% cử tri đi bầu; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải tiến hành bầu cử thêm; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

 

PHẠM HẢO 

Bí thư Thị ủy Sơn Tây là 1 trong 95 đại biểu trúng cử HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 28/05/2021 | 08:03  | View count: 3666

Chiều 27/5, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội thống nhất thông qua biên bản về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố để hoàn tất báo cáo gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia và công bố trên phương tiện thông tin đại chúng theo thẩm quyền.

 

Đ/c Phạm Thị Thanh Mai - Thành ủy viên - Bí thư Thị ủy Sơn Tây

Theo thẩm quyền, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội công bố danh sách 95 đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Bản công bố theo Quyết định số 166/QĐ-UBBC ngày 27-5-2021 của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội. Thị xã Sơn Tây thuộc đơn vị bầu cử số 29, có 5 ứng cử viên, trong đó 3 ứng cử viên trúng cử gồm: Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; bà Phạm Thị Thanh Mai - Thành ủy viên - Bí thư Thị ủy Sơn Tây; ông Nguyễn Nguyên Quân - Trưởng Ban Đô thị - HĐND thành phố.

Bà Phạm Thị Thanh Mai là Tiến sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị - Thành ủy viên, Bí thư Thị ủy Sơn Tây, đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội. Trước đó, trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri, bà Phạm Thị Thanh Mai khẳng định, nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ luôn liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri và phản ánh trung thực những ý kiến đó tới diễn đàn của HĐND thành phố và tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Tích cực đóng góp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND thành phố. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND thành phố; tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến với HĐND những chính sách phù hợp phát huy tiềm năng, lợi thế và nguồn lực của thành phố. Thực hiện tốt chức năng quyết định trong sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước có hiệu quả. Đề xuất các giải pháp về: Quản lý tốt quy hoạch, phát triển đô thị vệ tinh, xây dựng nông thôn mới bền vững; phát huy giá trị văn hóa dân tộc, các di sản, di tích gắn với phát triển du lịch; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nhất là với thanh niên, nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp; bảo vệ môi trường, cung cấp nước sạch; chăm lo khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, các đối tượng chính sách, nhóm người yếu thế... Tham gia tích cực vào quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND theo hướng tăng cường đối thoại, tiếp xúc cử tri chuyên đề. Nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan hữu quan giữa hai kỳ họp. Trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân; không ngừng học hỏi, rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ vững tiêu chuẩn đại biểu nhân dân. Tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

 

PHẠM HẢO

Tính đến 16h00 ngày 23/5, thị xã Sơn Tây có 91,7% cử tri đi bầu cử
Ngày đăng 23/05/2021 | 17:44  | View count: 3333

Chiều ngày 23/5, Đoàn công tác số 8 của Ban Thường vụ Thành ủy do đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - Phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố TP Hà Nội làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thị xã Sơn Tây.

Đoàn kiểm tra thực tế tại khu vực bỏ phiếu số 7 xã Xuân Sơn 

Toàn thị xã Sơn Tây có 120.722 cử tri, tham gia bỏ phiếu tại 136 khu vực, trong đó có 25 khu vực bỏ phiếu riêng của các đơn vị quân đội và Trung tâm cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội. Ngay từ sáng sớm, trên các tuyến đường dẫn về các điểm bỏ phiếu ngập tràn sắc màu cờ hoa, biểu ngữ, pano, áp phích và tiếng loa truyền thanh tuyên truyền về ngày bầu cử càng làm cho không khí ngày hội rộn ràng hơn. Để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, tại các khu vực bỏ phiếu, Ban tổ chức bố trí đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang, thực hiện giãn cách và yêu cầu mọi người thực hiện đúng thông điệp 5K theo quy định của Bộ Y tế. Tính đến 16h00 ngày 23/5/2021, toàn thị xã có 110.700/120.722 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 91,7%. Tình hình an ninh trật tự ở các khu vực bỏ phiếu và ở địa phương được duy trì, không có diễn biến bất thường.

Qua kiểm tra thực tế tại khu vực bỏ phiếu số 7 xã Xuân Sơn và khu vực bỏ phiếu số 3 xã Sơn Đông, cử tri đến bỏ phiếu được đo thân nhiệt, yêu cầu rửa tay khử khuẩn và đảm bảo khoảng cách quy định trước khi vào khu vực bầu cử. Hai khu vực bỏ phiếu đều thực hiện rất nghiêm túc việc giãn cách, đảm bảo một phòng bầu cử luôn luôn chỉ có từ 10-14 người, cử tri đi vào một đường và rời khỏi khu vực bầu cử bằng đường khác.

Ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức bầu cử của thị xã Sơn Tây, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - Phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố yêu cầu toàn thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về bầu cử. Tiếp tục tuyên truyền, vận động cử tri đi bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ công dân. Ngay sau khi thời gian bầu cử kết thúc phải tiến hành kiểm phiếu, báo cáo theo quy định. Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố yêu cầu thị xã Sơn Tây phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại điểm bầu cử, không được lơ là, chủ quan. Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng đã ân cần động viên cán bộ làm công tác bầu cử và mong các thành viên nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để công tác bầu cử trên địa bàn thị xã diễn ra an toàn, thành công.

 

PHẠM HẢO

Sơn Tây tưng bừng ngày hội non sông
Ngày đăng 23/05/2021 | 09:57  | View count: 3444

Hoà chung khí thế tưng bừng phấn khởi của cử tri cả nước trong ngày hội lớn của dân tộc - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 23/5, tại 136 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thị xã Sơn Tây, trên 120.000 cử tri thị xã đã trực tiếp tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân của mình.

Đúng 7h sáng ngày 23/5, các khu vực bỏ phiếu đồng loạt khai mạc bầu cử

Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thị xã Sơn Tây được bầu 03 đại biểu Quốc hội, 03 đại biểu HĐND thành phố, 34 đại biểu HĐND thị xã và 164 đại biểu HĐND xã. Toàn thị xã có 9 đơn vị bầu cử, 136 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 25 khu vực bỏ phiếu riêng của các đơn vị quân đội và Trung tâm cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội. Ngay từ sáng sớm, trên các tuyến đường dẫn về các điểm bỏ phiếu ngập tràn sắc màu cờ hoa, biểu ngữ, pano, áp phích và tiếng loa truyền thanh tuyên truyền về ngày bầu cử càng làm cho không khí ngày hội rộn ràng hơn. Để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, tại các khu vực bỏ phiếu, Ban tổ chức bố trí đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang, thưc hiện giãn cách và yêu cầu mọi người thực hiện đúng thông điệp 5K theo quy định của Bộ Y tế.

Đúng 7h, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Cử tri cao tuổi nhất khu vực bỏ phiếu số 6 - phường Lê Lợi tham gia bỏ phiếu bầu cử

Tại khu vực bỏ phiếu số 6 phường Lê Lợi có 1217 cử tri tham gia bầu cử 3 cấp gồm Quốc hội, HĐND thành phố và HĐND thị xã. Sau khi 2 cử tri được mời chứng kiến, giám sát việc kiểm tra niêm phong, xác nhận hòm phiếu trống, cử tri cao tuổi nhất Lê Minh - 95 tuổi đại diện cử tri phường Lê Lợi đã trực tiếp bỏ lá phiếu đầu tiên. Với người cao tuổi đây là dịp để ôn lại lịch sử của dân tộc qua những lần bầu cử, tiếp thêm niềm vinh dự, tự hào cho thế hệ con cháu khi cầm trên tay lá phiếu cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Cụ Minh phấn khởi cho biết: “Tuy đã gần chục lần đi bầu cử, nhưng mấy hôm nay tôi cứ háo hức chờ đợi để được cầm lá phiếu trên tay, trực tiếp lựa chọn những cán bộ tiêu biểu, đủ tài, đức”.

Cử tri lựa chọn danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 

Ngay sau khi cử tri cao tuổi nhất phường Lê Lợi bỏ phiếu, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai - Thành ủy viên - Bí thư Thị ủy Sơn Tây đã trực tiếp tham gia bỏ phiếu bầu cử thực hiện quyền bầu cử thiêng liêng của mình. Cũng tại khu vực bỏ phiếu số 6 phường Lê Lợi, cử tri Nguyễn Tiến Đạt - TDP Lạc Sơn là cử tri trẻ tuổi nhất vinh dự được cầm lá phiếu lần đầu tiên, xúc động cho biết: “Lần đầu tiên được thực hiện quyền công dân của mình, chúng em sẽ lựa chọn những người có nhiều thành tích, ưu tiên người trẻ, có trình độ".

 

Đ/c Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã tham gia bỏ phiếu bầu cử

Tại khu vực bỏ phiếu số 7 phường Quang Trung, đồng chí Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã có mặt từ rất sớm để thực hiện quyền công dân của mình. Đồng chí Nguyễn Quang Hán xúc động khi được tận mắt chứng kiến sự vui mừng, phấn khởi của cử tri trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần tạo nên một ngày hội thực sự của toàn dân, góp phần xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, minh chứng cho kết quả tốt đẹp của đại hội đảng bộ các cấp và nhất là Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đồng chí, điều quan trọng nhất là tổ chức được cuộc bầu cử dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật và đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, lựa chọn những người xứng đáng nhất trong số những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bầu vào Quốc hội  - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và HĐND các cấp - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Sự lựa chọn đó được thực hiện thông qua một quy trình chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Đóng dấu đã bỏ phiếu cho cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 7 - phường Quang Trung

Đặc biệt, công tác chuẩn bị, bảo đảm phòng, chống dịch trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại điểm bầu cử khu vực số 7 được Ban tổ chức chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các đại biểu tham dự trước khi vào hội trường đều được yêu cầu đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, bố trí cử tri và đại biểu tham dự giãn cách theo quy định. Tại khu vực bỏ phiếu, Trạm Y tế đều bố trí 1 phòng cách ly tạm thời nếu có trường hợp ho, sốt, nghi mắc Covid-19 với đầy đủ vật tư y tế.

Cử tri khu vực phong tỏa cách ly y tế phường Sơn Lộc lựa chọn đại biểu bầu cử ngay tại khu vực cách ly

Cử tri thực hiện quyền công dân ngay tại khu vực phong tỏa, cách ly y tế phường Sơn Lộc

Tại khu vực bỏ phiếu số 8 phường Sơn Lộc có 579 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Có những cử tri đến khu vực bỏ phiếu từ sớm để nghiên cứu thêm một lần nữa danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Các cử tri được chia thành từng nhóm và lần lượt vào bỏ phiếu để bảo đảm giãn cách, không tập trung đông người. Khu vực bỏ phiếu số 8 phường Sơn Lộc có 11 cử tri đang thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 đối với ổ dịch Covid-19 tại số nhà 36 - phố Sơn Lộc. Phường Sơn Lộc đã xây dựng kịch bản tổ chức bầu cử di động cho các hộ đang thực hiện cách ly y tế, đảm bảo quyền bầu cử và an toàn phòng, chống dịch Covid -19. Sau khi cử tri bỏ phiếu xong, hòm phiếu sẽ được niêm phong, phun khử khuẩn theo quy định.

Cử tri phường Xuân Khanh nghiên cứu tiểu sử ứng cử viên trước khi bầu cử

Tại khu vực bỏ phiếu số 3 - phường Xuân Khanh, đồng chí Lê Đại Thăng - Ủy viên viên Ban Thường vụ Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã tới dự lễ khai mạc. Phường Xuân Khanh có 10 khu vực bỏ phiếu với tổng số 7.249 cử tri. Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, phường Xuân Khanh thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò cuộc bầu cử; nội dung pháp luật của nhà nước về công tác bầu cử; đặc biệt là việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 97 của Quốc hội, trong đó không tổ chức bầu đại biểu HĐND phường; chỉ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND TP, đại biểu HĐND thị xã.

Cử tri Nhà máy Z151 đóng trên địa bàn phường Xuân Khanh bỏ phiếu bầu cử

Sau khi dự khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 3, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đã kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1, 2, 8 và nhà máy Z151 của phường. Công tác bầu cử cơ bản được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Một khu vực cách ly tạm thời trên địa bàn phường Trung Hưng

Lực lượng quân đội tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 9 xã Xuân Sơn

Các chiến sỹ công an lựa chọn ứng cử viên

Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh - trật tự, nhất là bảo vệ các điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp diễn ra an toàn, sáng 23/5, lực lượng vũ trang gồm công an và quân đội ngay sau khi hoàn thành quyền công dân của mình đã triển khai xuống địa bàn nắm tình hình, kiểm tra các mặt công tác nhằm đảm bảo an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra an toàn. Trước đó, lãnh đạo đơn vị đã tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt bầu cử lần này, nhất là tìm hiểu kỹ các ứng cử viên để bầu đúng, bầu đủ, thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc lựa chọn người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các khu vực bỏ phiếu cử tri thực hiện xếp hàng, giãn cách đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19

Cử tri đang thực hiện cách ly tại Trường Quân sự thực hiện bỏ phiếu

Tại khu cách ly Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô có 771 cử tri tham gia bầu cử. Phương thức thực hiện bầu cử trong khu cách ly tập trung được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đơn vị đảm bảo mỗi bà con công dân ngoài giãn cách cự ly 2 m, từng phòng, đơn vị cấp phát cho bà con khẩu trang, găng tay và thước kẻ, bút. Bà con nhận phiếu cử tri, nhận phiếu bầu, bầu xong bỏ vào thùng phiếu, sau đó bỏ thước, bút, găng tay vào thùng rác và đi về phòng. Sau khi bỏ phiếu xong, tổ bầu cử bên trung tâm cách ly báo cáo lại với tổ trưởng tổ bầu cử bên nhà trường để phun khử khuẩn và khử trùng theo quy định.

Để chủ động vừa đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử, vừa đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ cho cử tri, cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Bầu cử các cấp trên địa bàn thị xã triển khai nhiều giải pháp về phòng, chống dịch bệnh cũng như chuẩn bị các tình huống, sẵn sàng các phương án ứng phó với tình hình cụ thể. UBND thị xã Sơn Tây xây dựng 4 phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid -19 cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp và 01 kế hoạch đảm bảo y tế phục vụ công tác bầu cử. Đặc biệt đối với hai phường Trung Sơn Trầm và Sơn Lộc triển khai phương án, kế hoạch đảm bảo y tế, phòng chống dịch Covid-19 phục vụ công tác bầu cử riêng theo thực tế tình hình có vùng cách ly của ca bệnh dương tính; đồng thời yêu cầu các xã, phường, đơn vị đặc biệt chú trọng công tác phòng chống dịch trong ngày bầu cử như: bố trí lực lượng tại cổng ra vào để kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào, đi ra theo một chiều tại các điểm bỏ phiếu bầu cử; bố trí bàn, chỗ ngồi ghi phiếu đảm bảo khoảng cách phù hợp; thực hiện bố trí cử tri đi bỏ phiếu bầu cử của từng khu vực, điểm dân cư theo từng thời điểm, thời gian nhất định để không xảy ra tình trạng tập trung quá đông người. 

Bí thư Thị ủy kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 5 phường Quang Trung

Lãnh đạo thị xã thăm, động viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 

Cũng trong sáng ngày 23/5, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai - Thành ủy viên - Bí thư Thị ủy cùng các đồng chí lãnh đạo thị xã đã kiểm tra tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn; đồng thời thăm, động viên các lực lượng tham gia phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

 

 

                                                                                                               Nhóm PV

 

 

 

 

 

 

Thị xã Sơn Tây sẵn sàng cho ngày bầu cử
Ngày đăng 22/05/2021 | 12:58  | View count: 3349

Trong 2 ngày 21 và 22/5, các đồng chí trong Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử thị xã và các tổ phụ trách đã kiểm tra trực tiếp công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các xã, phường.

Đ/c Nguyễn Huy Khánh - Chủ tịch UBND thị xã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Sơn Đông

Toàn thị xã có 136 khu vực bỏ phiếu. Đến thời điểm này, các khu vực đều cơ bản thực hiện xong công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử và công tác phòng, chống dịch Covid-19; chủ động các kịch bản cụ thể cho từng trường hợp phát sinh dịch Covid-19 trên địa bàn và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác bầu cử tại các địa phương. Các khu vực bỏ phiếu đều trang trí đẹp mắt, bố trí cơ sở vật chất đầy đủ, trang trọng và thuận lợi cho cử tri đi bầu cử. 

Khu vực bầu cử được trang trí đẹp mắt

Cũng qua kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo thị xã đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục ngay, đồng thời đề nghị Ủy ban bầu cử thị xã các xã, phường tiếp tục kiểm tra, rà soát kế hoạch, phương án cho ngày bầu cử; Trong công tác tuyên truyền, phải đến tận hộ gia đình, vận động được 100% cử tri đi bầu đúng, bầu đủ để lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng của Nhân dân. Các khu vực bỏ phiếu cần tính toán hợp lý để thuận tiện nhất cho cử tri khi đến thực hiện quyền công dân. Coi trọng công tác phòng chống dịch, trong đó, bố trí đảm bảo giãn cách, mỗi ô nên trang bị nước sát khuẩn, chia các khung giờ để tránh ùn ứ các điểm bầu. Tuyệt đối không hút thuốc trong khu vực bầu cử để đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy. Đảm bảo công tác hậu cần cho những người trực tiếp làm nhiệm vụ tại khu vực bỏ phiếu, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng… Chuẩn bị sẵn phương án nếu có người ốm, sốt phải tiến hành phân luồng, hướng dẫn ra khu vực cách ly đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch.

 

PHẠM HẢO - PHAN THANH

 

Thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị xã Sơn Tây
Ngày đăng 21/05/2021 | 13:03  | View count: 3585

Sáng 21/5, Đoàn công tác số 8 của Ban Thường vụ Thành ủy do đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - Phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thị xã Sơn Tây.

 

Đoàn kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 4 phường Trung Sơn Trầm

Kiểm tra thực tế tại khu vực bỏ phiếu số 4, số 5 phường Trung Sơn Trầm và khu vực bỏ phiếu số 8 xã Sơn Đông cho thấy, đến thời điểm này công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đã cơ bản được hoàn thành với các nội dung như: trang trí khánh tiết, chuẩn bị cơ sở vật chất, phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ bầu cử, chuẩn bị hậu cần, lập khu cách ly tạm thời, xây dựng cụ thể các phương án theo tình hình thực tế tại địa phương… Riêng tại phường Trung Sơn Trầm có 5 khu vực bỏ phiếu với 5.139 cử tri, tăng so với số liệu cập nhập ngày 06/5/2021 là 117 cử tri. Trên địa bàn phường có một khu vực phong tỏa cách ly do dịch Covid-19 tại Tổ dân phố 8 (từ số nhà 31 đến số nhà 43 phố Sơn Lộc) với 06 hộ, 23 nhân khẩu, 17 cử tri. Thời hạn phong tỏa theo Quy định số 345/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của Chủ tịch UBND thị xã là 21 ngày tính từ ngày 06/5/2021 đến hết ngày 26/5/2021. Ngoài ra có 2 F1 đã đi cách ly tập trung; 17 người liên quan F0; 06 trường hợp đi từ Viện K Tân Triều về đang cách ly tại nhà. Trạm Y tế thường xuyên cập nhật danh sách và thời hạn cách ly của các cử tri. Phường đã xây dựng 05 phương án chi tiết cho 5 tổ dân phố và 01 phương án khu vực phong tỏa của tổ dân phố 8 thực hiện trong ngày bầu cử đảm bảo an toàn và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tại xã Sơn Đông, UBND xã đã lập và đối chiếu kịp thời, niêm yết danh sách cử tri tại 09 khu vực bỏ phiếu (8 khu vực dân cư và 1 khu vực bộ đội). Trên địa bàn xã có 11.500 cử tri (trong đó cử tri bầu 3 cấp Quốc hội, thành phố, thị xã là 11.500 cử tri, cử tri bầu đủ 4 cấp là 10.594 cử tri). Bàn giao toàn bộ phiếu bầu 4 cấp cho các tổ bầu cử. Ủy ban bầu cử đã thành lập tiểu ban tuyên truyền bầu cử, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền dưới mọi hình thức, đã tuyên truyền 5 biển lớn với tổng diện tích 65m2, 4 khẩu hiệu, 01 tranh cổ động 13m2, ngoài ra thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trang tin của xã và các hội nghị của đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các chi bộ và hội nghị ở các thôn.

Kiểm tra thực tế khu vực cách ly tạm thời tại khu vực bỏ phiếu số 8 xã Sơn Đông 

Ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của các địa phương, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - Phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố cũng đã chỉ ra một số điểm còn tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện, đồng thời nhấn mạnh, chỉ còn 2 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, do đó lãnh đạo thị xã Sơn Tây và các xã, phường phải bám sát địa bàn được phân công, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; càng gần đến giờ bầu cử càng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử. Rà soát lại danh sách cử tri và các phương án, kịch bản chi tiết trong ngày bầu cử, chia khu vực bỏ phiếu và thời gian bỏ phiếu khoa học để bảo đảm giãn cách... Đặc biệt, công tác tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ thiêng liêng của cử tri cần được tiếp tục đẩy mạnh, bằng nhiều hình thức. Tiếp tục tổ chức mạn đàm, tuyên truyền về tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp để cử tri hiểu rõ, bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Bên cạnh đó cần nắm chắc diễn biến, nguy cơ lây lan dịch Covid-19 gắn với rà soát, đánh giá phương án tổ chức bầu cử để bảo đảm ngay cả những tình huống phát sinh mới, phức tạp thì bầu cử vẫn diễn ra bình thường; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cử tri khi tham gia bầu cử.

 

                                                                PHẠM HẢO