thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn
Ngày đăng 17/05/2024 | 10:10  | View count: 83

Sáng ngày 17/5, tại hội trường UBND xã Đường Lâm, Trung tâm môi trường nông thôn – Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng truyền thông và hướng dẫn phân loại, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình cho trên 140 đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn 

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe Tiến sĩ Nguyễn Hữu Giáp - Giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam truyền đạt  một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường; tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường; Kết luận Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khoá VII) tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 21/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VI) về “Nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu”. Ngoài ra, tại hội nghị cán bộ, hội viên nông dân cũng được tuyên truyền về chương trình phối hợp của Hội Nông dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; vai trò của Hội Nông dân các cấp trong bảo vệ môi trường; các giải pháp, phương án giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường trong giai đoạn hiện nay; giới thiệu một số mô hình xử lý rác thải hữu cơ và sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình….

Báo cáo viên truyền đạt tại hội nghị tập huấn

 

Thông qua tập huấn giúp đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì nâng cao kiến thức về bảo vệ môi trường, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành vi, thói quen, tập quán canh tác, sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường, cảnh quan nông thôn, thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Qua đó từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, xây dựng môi trường nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp hơn./.

 

          Phan Thanh