thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Hội Nông dân thị xã tuyên truyền Luật đất đai năm 2024
Ngày đăng 03/06/2024 | 15:25  | View count: 43

Chiều ngày 3/6, Hội Nông dân thị xã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật đất đai năm 2024 và các chính sách mới về sử dụng đất nông nghiệp tại Luật đất đai năm 2024 cho trên 100 cán bộ, hội viên nông dân các phường Quang Trung, Viên Sơn, Phú Thịnh.

Các đại biểu tiếp thu nội dung tuyên truyền

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Đào Hiến Chương – Trưởng phòng Tư pháp – Chủ tịch Hội Luật gia thị xã giới thiệu một số nội dung chính của Luật Đất đai năm 2024 được thông qua ngày 18/01/2024 tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Theo đó, Luật gồm 16 chương, 260 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai năm 2013 với nhiều điểm mới nổi bật như: Mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân; bãi bỏ khung giá đất; bảng giá đất được xây dựng hằng năm; quy định 4 phương pháp xác định giá đất; thay đổi tên gọi chính xác của sổ đỏ, sổ hồng; điểm mới về giá đất khi tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; sửa đổi cách xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản, sửa đổi nguyên tắc sử dụng đất; sửa đổi quy định về phân loại đất; bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai; phải công bố công khai tất cả các loại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bổ sung Chương VIII về phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất; quy định nguyên tắc, điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất…  Qua đó giúp Nhà nước hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến đất đai; giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại từ thực tiễn công tác quản lý, sử dụng đất.

Cũng tại hội nghị các đại biểu còn được nghe giới thiệu một số điểm mới về sử dụng đất nông nghiệp tại Luật đất đai năm 2024 như: cho phép cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp vẫn được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa; hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân; quy định về tập trung, tích tụ đất nông nghiệp; thời hạn cho thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích; việc quản lý nguồn gốc đất nông, lâm trường…

Luật Đất đai 2024 có vai trò quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối với mỗi người dân, doanh nghiệp. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao hiểu biết, năng lực, phương pháp tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn thị xã, từ đó góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai và thực hiện dân chủ ở cơ sở, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương./.

 

      

Phan Thanh