thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Sơn Tây tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW
Ngày đăng 07/06/2024 | 11:30  | View count: 67

Sáng ngày 7/6, BTV Thị ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Các đồng chí: Trần Anh Tuấn – Thành ủy viên – Bí thư Thị ủy; Nguyễn Hoàng Sơn – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tới dự.

Các cá nhân được khen thưởng tại hội nghị

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, thị xã Sơn Tây đã triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng xây dựng văn hóa và con người hướng đến chân - thiện - mỹ. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai thực hiện đồng bộ. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tạo được sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong 10 năm qua, trên địa bàn thị xã có 3.616/5.370 ca hỏa táng (đạt 67%), riêng từ năm 2021 đến nay tỷ lệ ca hỏa táng đạt từ 80 - 90%. Công tác giáo dục - đào tạo luôn được các cấp quan tâm, nhất là việc đầu tư cho xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học; đến nay số trường đạt chuẩn Quốc gia là 40/50 trường, đạt tỷ lệ 78,26%. Thị xã cũng triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Hiện toàn thị xã có 165 câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động thường xuyên, số người duy trì tham gia tập luyện trung bình trên 50.000 người, đạt gần 41% tổng dân số. Các giải thể thao được tổ chức thường xuyên từ thị xã tới cơ sở, thu hút đông đảo nhân dân tham gia luyện tập và thi đấu. Thị xã đã tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân. Đến nay, trên địa bàn thị xã có 115/118 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa (đạt 94,5%) và 03 đơn vị có nhà văn hóa cấp xã (Kim Sơn, Sơn Đông, Thanh Mỹ); 30 sân bóng đá, 67 sân bóng chuyền, 64 sân cầu lông…

Đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích văn hóa, lịch sử được quan tâm, nhất là việc huy động nguồn lực tham gia của xã hội. Trên địa bàn thị xã hiện có 244 di tích nằm trong danh mục kiểm kê di tích của Thành phố, trong đó có 19 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia, 61 di tích xếp hạng cấp TP; có 78 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 65 lễ hội, 01 di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia và 08 di sản được ưu tiên bảo vệ… Các lễ hội truyền thống được duy trì và tổ chức thường niên góp phần bảo tồn nét văn hóa truyền thống đồng thời tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch tham quan và trải nghiệm. Để phát triển du lịch, dịch vụ, Sơn Tây đã đầu tư, xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng cao. Ngoài những điểm đến nổi tiếng của thị xã như đền Và, Thành cổ, Làng cổ ở Đường Lâm, sân golf Đồng Mô, khu nghỉ dưỡng Asean, Glory, điểm du lịch thôn Lòng Hồ… Sơn Tây còn có nhiều điểm thu hút đông khách tham quan như: Chùa Khai Nguyên, đền Măng Sơn, Văn Miếu Sơn Tây, các khu nghỉ dưỡng, homestay ở xã Sơn Đông, Cổ Đông... Các hoạt động tại Phố đi bộ được tổ chức đa dạng theo từng chủ đề, phù hợp với nhiều đối tượng từ thanh thiếu nhi đến người cao tuổi.

Cùng với việc hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa, tu bổ, tôn tạo di tích, trong những năm gần đây, thị xã đã quan tâm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa, trọng tâm là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm thu hút các nguồn lực để tổ chức các sự kiện văn hóa lớn nhằm phát huy giá trị các di sản gắn với phát triển du lịch văn hóa, như: Khai mạc Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài, Tết Làng Việt, kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây, Trung thu Thành cổ, triển lãm ảnh, các sự kiện đón bằng xếp hạng di tích, lễ hội truyền thống và các hoạt động văn hóa - nghệ thuật nổi bật tại phố đi bộ Thành cổ...

Nhân dịp này, 25 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của BCH TW Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn thị xã được BTV Thị ủy tuyên dương, khen thưởng./.

 

PHẠM HẢO - PHAN THANH