thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Sơn Tây nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Ngày đăng 11/06/2024 | 08:39  | View count: 66

Sáng 11/6, Ban Thường vụ (BTV) Thị ủy sơ kết 03 năm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”. Đồng chí Nguyễn Quang Hán – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã tới dự.

Chi bộ Ninh Tĩnh, phường Lê Lợi sinh hoạt chuyên đề tháng 6/2024

Đảng bộ thị xã Sơn Tây hiện có 66 tổ chức cơ sở đảng; trong đó có 15 đảng bộ xã, phường, 7 đảng bộ cơ quan, trường học, doanh nghiệp và 44 chi bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy. Số đảng viên của toàn Đảng bộ thị xã là 10.630 đảng viên. Thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”, trong 3 năm qua, Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai tới các đồng chí Thị ủy viên, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị ủy và Bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Ban hành Đề án số 10-ĐA/TU ngày 25/02/2022 về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thị xã Sơn Tây trong tình hình mới” để cụ thể hóa nhằm hướng dẫn và triển khai thực hiện Đề án 11-ĐA/TU trong toàn Đảng bộ thị xã. Hàng năm Ban Thường vụ Thị ủy thành lập 10 tổ công tác do đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy làm tổ trưởng trực tiếp dự và chỉ đạo sinh hoạt chi bộ điểm; sinh hoạt thường kỳ và chuyên đề ở tất cả các loại hình chi bộ được phân công phụ trách. 100% các chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt thường kỳ hằng tháng theo quy định, chấp hành nghiêm túc nguyên tắc sinh hoạt đảng, có đầy đủ tài liệu sinh hoạt chi bộ; thực hiện đầy đủ nội dung, đúng quy trình các bước tổ chức sinh hoạt chi bộ; thực hiện phân công nhiệm vụ cho trên 90% đảng viên hàng năm; chi ủy viên chi bộ được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng; cập nhật kiến thức mới. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng trung bình đạt 92%; đối với các chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang đạt trên 95%. Nổi bật qua sinh hoạt chi bộ đã giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ thị xã nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ; đồng thời, cấp ủy các cấp và chi bộ xác định rõ nguyên nhân cơ bản của những khuyết điểm, hạn chế, tồn tại của cấp ủy, chi bộ mình, từ đó có biện pháp cụ thể để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Tỷ lệ chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm đều tăng, năm 2021 đạt 15,56%, năm 2022 đạt 16%, năm 2023 đạt 16,3%.

Các tập thể được khen thưởng

Nhân dịp này, 24 tập thể và 29 cá nhân có thành tích trong thực hiện Đề án số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy được Ban Thường vụ Thị ủy khen thưởng.

DIỆP - PHƯƠNG