thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đảng - đoàn thể

Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Ngày đăng 13/06/2024 | 14:44  | View count: 90

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, chiều ngày 13/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đoàn Chủ tịch điều hành các nội dung làm việc tại phiên thứ nhất Đại hội

 

Tại phiên thứ nhất, các đại biểu tiến hành hiệp thương cử đoàn Chủ tịch gồm 7 vị, đoàn Thư ký gồm 2 vị; thông qua nội quy, quy chế, chương trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029; Hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029; Họp phiên thứ nhất hiệp thương cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp thị xã Sơn Tây đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Nội dung và phương thức hoạt động được đổi mới, thể hiện rõ hơn tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các tôn giáo. Các hình thức tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân được đa dạng hóa, chú trọng vào phát huy đội ngũ cốt cán, người có uy tín, cá nhân tiêu biểu. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai thiết thực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Công tác chăm lo đời sống cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được đặc biệt quan tâm, đạt được những thành tựu nổi bật. Với vai trò là cầu nối, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết thông qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương.

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là sự kiện chính trị quan trọng. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá đúng tình hình các tầng lớp Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua; xây dựng mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động và giải pháp nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới, góp phần xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ chính thức diễn ra vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 14/6/2024.

 

 

             Phan Thanh – Phạm Hảo