thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đô thị

Hội nghị thông qua ý kiến về Quy hoạch hệ thống thoát nước trên địa bàn các xã
Ngày đăng 27/03/2019 | 10:40  | View count: 9156

Sáng 27/3, UBND thị xã tổ chức hội nghị thông qua ý kiến Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng thị xã Sơn Tây về Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 hệ thống thoát nước trên địa bàn 6 xã: Kim Sơn, Thanh Mỹ, Sơn Đông, Cổ Đông, Đường Lâm và Xuân Sơn. Đ/c Đặng Vũ Nhật Thăng – Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

 

Bản đồ Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa 6 xã trên địa bàn

Theo đánh giá hiện trạng thoát nước trên địa bàn 6 xã hiện nay, các xã có địa hình gò đồi, thuận lợi thoát nước mặt, ít bị ngập úng; hệ thống thoát nước còn rất hạn chế, nhiều khu vực dân cư chưa có hệ thống thoát nước; hệ thống thoát chung giữa nước mưa và nước thải chưa được xử lý, vệ sinh môi trường chưa được đảm bảo… Phạm vi ranh giới nghiên cứu của quy hoạch được lấy ý kiến tại hội nghị gồm toàn bộ diện tích đất tự nhiên của 6 xã với 9.272,14 ha, dân số gần 70.000 người. Quy hoạch thoát nước phải hướng tới phát triển ổn định, bền vững trên cơ sở xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước mưa và nước thải từ thu gom, chuyển tải đến xử lý cho từng khu vực; góp phần giảm thiểu và từng bước xóa bỏ tình trạng ngập úng tại tất cả các vị trí cụm dân cư địa bàn; cải thiện điều kiện vệ sinh, bảo vệ môi trường, đạt hiệu quả cao về kinh tế, xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Đặng Vũ Nhật Thăng – Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Phòng Quản lý đô thị và đơn vị tư vấn tổng hợp ý kiến đóng góp của đại biểu; khảo sát lại thực địa, xác định cao độ địa hình tự nhiên, đánh giá cả hệ thống kênh mương thủy lợi sẵn có; tính toán công suất nước thải, hệ thống giao thông mới sau khi hoàn thiện Quy hoạch; mục tiêu của Quy hoạch phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch chung xây dựng thị xã Sơn Tây đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải, nước mưa trên địa bàn thị xã./.

                                                PHẠM HẢO

Phần mềm tác nghiệp

  

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về giao diện mới