thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đô thị

Thị xã đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 09-CTr/TU
Ngày đăng 01/04/2024 | 12:30  | View count: 61

Sáng ngày 1/4, Thị ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 09-CTr/TU ngày 21/12/2020 của Thị ủy Sơn Tây về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn thị xã Sơn Tây giai đoạn 2021-2025” gắn với Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội đến quý I năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 9 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Trần Anh Tuấn – Thành ủy viên – Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị.

Mô hình trồng dưa nhà màng mang lại hiệu quả kinh tế cao tại xã Xuân Sơn

Theo dự thảo báo cáo đánh giá, tổng nguồn vốn đã huy động xây dựng nông thôn mới từ năm 2021 đến quý I năm 2024 là hơn 1.616 tỷ đồng (gồm vốn ngân sách Thành phố, thị xã, xã và nguồn huy động xã hội hóa). Năm 2024, kế hoạch đã bố trí vốn là 227 tỷ 400 triệu đồng (Trong đó, nguồn Thành phố là 202 tỷ 280 triệu đồng; nguồn Thị xã là 25 tỷ 200 triệu đồng). Các quận đã hỗ trợ kinh phí cho thị xã trong công tác xây dựng nông thôn mới là 39,5 tỷ đồng. Toàn thị xã không có nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Năm 2023, UBND Thành phố đã công nhận xã Xuân Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao và xã Kim Sơn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tính đến hết quý I năm 2024,  thị xã thực hiện đạt 12/19 chỉ tiêu, chưa đạt 7/19 chỉ tiêu so với chỉ tiêu Chương trình số 04-CTr/TU đến năm 2025. Đạt 10/16 chỉ tiêu, chưa đạt 6/16 chỉ tiêu so với chỉ tiêu Chương trình số 09-CTr/TU đến năm 2025. Đối với xã Cổ Đông, kết quả thực hiện nông thôn mới nâng cao: Tổng điểm 84,2/100 điểm; có 9/19 tiêu chí đạt, 3/19 tiêu chí cơ bản đạt, 7/19 tiêu chí chưa đạt. Đối với xã Đường Lâm, kết quả thực hiện nông thôn mới nâng cao: Tổng điểm 79,2/100 điểm; có 7/19 tiêu chí đạt; 4/19 tiêu chí cơ bản; 8/19 tiêu chí chưa đạt . Đối với xã Sơn Đông, kết quả thực hiện nông thôn mới nâng cao: Tổng điểm 73,6/100 điểm; có 5/19 tiêu chí đạt; 3/19 tiêu chí cơ bản đạt; 11/19 tiêu chí chưa đạt. Kết quả xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Thanh Mỹ: Tiêu chí bắt buộc: gồm 02 tiêu chí, tiêu chí Thu nhập chưa đạt, tiêu chí Mô hình thôn thông minh đạt 60/60 điểm. Có 8 lĩnh vực nông thôn mới kiểu mẫu tự chọn: lĩnh vực Chuyển đổi số (20/20 điểm); An ninh trật tự (15,5/20 điểm), Môi trường (19/20 điểm), Sản xuất (12/20 điểm), Y tế (15/20 điểm), Văn hóa (13/20 điểm), Giáo dục và Đào tạo (10/20 điểm), Du lịch (5/20 điểm).

Về cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, hiện nay, thị xã ứng dụng cơ giới hoá: 100% diện tích trong khâu làm đất, 90% diện tích lúa thu hoạch, công tác bảo vệ thực vật 100% diện tích cần xử lý đã giảm thiểu chi phí, nhân công, nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác cũng như nâng cao thu nhập cho người dân. Trong chăn nuôi, các trang trại đã áp dụng cơ giới hóa trong khâu cho ăn, làm mát chuồng trại và phun thuốc phòng trừ dịch hại.

Triển khai nhiệm vụ, giải pháp 9 tháng cuối năm 2024, nhu cầu kinh phí để xây dựng 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu là 409 tỷ 800 triệu đồng. Thị xã sẽ tập trung và ưu tiên dành nguồn lực đầu tư để đảm bảo hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu phấn đấu năm 2024. Đảng ủy, HĐND, UBND các xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ đảng viên và Nhân dân thấy được lợi ích, ý nghĩa của việc xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu để Nhân dân tích cực tham gia chung sức duy trì, xây dựng thành công xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2024. UBND các xã thực hiện rà soát, đánh giá thường xuyên các tiêu chí để triển khai thực hiện. Thị xã cũng sẽ đề nghị Thành phố bố trí nguồn vốn để đảm bảo hoàn thành các tiêu chí; tạo điều kiện về chủ trương đặc thù về việc triển khai các dự án xây dựng mới trường học; có cơ chế, chính sách đặc thù cho hình thành và phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp…

 

 

PHẠM HẢO 

 

 

Phần mềm tác nghiệp

  

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về giao diện mới