thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ các đơn vị

Khai mạc huấn luyện dân quân phường Ngô Quyền năm 2024
Ngày đăng 10/05/2024 | 09:03  | View count: 75

Sáng ngày 10/5, UBND, Ban chỉ huy quân sự phường Ngô Quyền tổ chức khai mạc huấn luyện năm 2024 cho 50 chiến sỹ dân quân cơ động và tại chỗ phường.

Các đại biểu và chiến sỹ dân quân dự khai mạc

Trong thời gian từ ngày 10/5 đến 17/5, lực lượng dân quân phường được giáo dục chính trị về chủ nghĩa Mác–Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam; tình hình, nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, lực lượng vũ trang thị xã và Ban chỉ huy quân sự phường năm 2024; dân quân tự vệ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; đường lối, chính sách của đảng, nhà nước ta hiện nay; kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Huấn luyện quân sự về điều lệnh đội ngũ; đội ngũ từng người có súng và không có súng; đội hình tiểu đội, trung đội; kỹ thuật cấp cứu và vận chuyển người bị thương trong chiến đấu phòng thủ xã, phường; giới thiệu một số loại vũ khí hóa học, sinh học, công nghệ cao và cách phòng chống; kỹ thuật chiến đấu bộ binh gồm súng bộ binh, lựu đạn, thuốc nổ, công sự ngụy trang; chiến thuật các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu; từng người, tổ dân quân tự vệ làm nhiệm vụ tuần tra canh gác, đánh chiếm mục tiêu. Kết thúc huấn luyện, phấn đấu 100% quân số đạt yêu cầu, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Chiến sỹ dân quân phường học tập chính trị sau khai mạc

Thông qua đợt huấn luyện nhằm nâng cao trình độ nhận thức chính trị, trình độ kỹ - chiến thuật, tác phong, kỷ cương, kỷ luật cho lực lượng dân quân phường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./. 

HOÀNG PHƯƠNG