thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

nội chính an ninh quốc phòng

Thị xã đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2024
Ngày đăng 23/10/2023 | 14:10  | View count: 87

Năm 2024 công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân của thị xã được tiến hành theo các bước: Rà soát, phúc tra nắm nguồn; sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe cho nam thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; hiệp đồng với đơn vị nhận quân; kiểm tra quân tại cơ sở; chốt quân số; phát lệnh gọi công dân nhập ngũ; cấp phát quân trang; thực hành giao quân.

Sáng ngày 23/10, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) thị xã tổ chức họp triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024.

Thị xã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2023

Theo kế hoạch, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024 được tiến hành theo các bước: Rà soát, phúc tra nắm nguồn; sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe cho nam thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; hiệp đồng với đơn vị nhận quân; kiểm tra quân tại cơ sở; chốt quân số; phát lệnh gọi công dân nhập ngũ; cấp phát quân trang; thực hành giao quân. Thời gian rà soát phúc tra nắm nguồn từ ngày 25/9/2023 đến ngày 20/10/2023; sơ tuyển sức khỏe từ ngày 21/10/2023 đến ngày 20/11/2023; khám sức khỏe từ ngày 11/12/2023 đến 16/12/2023; chốt quân số từ ngày 2/1/2024 đến ngày 5/1/2024; phát lệnh gọi công dân nhập ngũ từ ngày 1/2/2024, trao lệnh đến tay công dân xong trước ngày 7/2/2024; cấp phát quân trang cho công dân trước ngày giao quân từ 3 đến 5 ngày.

Sau hội nghị, ban ngành đoàn thể thị xã, xã, phường tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhất là nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ tự giác chấp hành thực hiện nghĩa vụ quân sự. Phối hợp làm tốt công tác sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe cho công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Thường xuyên nắm chắc quân số tại cơ sở. Tăng cường công tác phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các bước trong quy trình tuyển quân đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024 an toàn, chất lượng, hiệu quả./.

HOÀNG PHƯƠNG

Phần mềm tác nghiệp

  

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về giao diện mới