thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bảo hiểm xã hội việt nam

Danh sách các đơn vị vi phạm chế độ trích nộp BHXH (tính đến tháng 4 năm 2022)

Ngày đăng 25/05/2022 | 02:10 PM  | View count: 12
Xem chi tiết

Danh sách các đơn vị vi phạm chế độ trích nộp BHXH ( tính đến tháng 03 năm 2022 )

Ngày đăng 26/04/2022 | 04:42 PM  | View count: 16
Xem chi tiết

Danh sách các đơn vị vi phạm chế độ trích nộp BHXH ( tính đến tháng 02 năm 2022)

Ngày đăng 07/03/2022 | 10:41 AM  | View count: 26
Chi tiết

Danh sách các đơn vị vi phạm chế độ trích nộp BHXH ( tính đến tháng 01năm 2022 )

Ngày đăng 09/02/2022 | 10:20 AM  | View count: 30
Xem chi tiết

Danh sách các đơn vị vi phạm chế độ trích nộp BHXH ( tính đến tháng 12 năm 2021)

Ngày đăng 13/01/2022 | 11:26 AM  | View count: 32
Xem chi tiết

Danh sách các đơn vị phạm chế độ trích nộp bảo hiểm xã hội tính đến 11/2021

Ngày đăng 02/12/2021 | 10:44 AM  | View count: 41
Xem chi tiết tại đây.

Danh sách các đơn vị vi phạm chế độ trích nộp BHXH ( tính đến tháng 10 năm 2021)

Ngày đăng 08/11/2021 | 02:28 PM  | View count: 38
Xem chi tiết

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết 116 CP

Ngày đăng 16/10/2021 | 02:20 PM  | View count: 85
Xem chi tiết

Công văn 3068 của BHXH Việt Nam triển khai thực hiện QĐ 28 TTg

Ngày đăng 16/10/2021 | 02:18 PM  | View count: 57
Xem chi tiết

6 bước nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 CP trên cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội

Ngày đăng 16/10/2021 | 02:14 PM  | View count: 39
Xem chi tiết

4 bước nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 trên ứng dụng VssIDn

Ngày đăng 16/10/2021 | 02:11 PM  | View count: 42
Xem chi tiết

Danh sách các đơn vị vi phạm chế độ trích nộp BHXH ( tính đến tháng 9 năm 2021)

Ngày đăng 13/10/2021 | 03:08 PM  | View count: 41
Xem chi tiết

Chính sách hỗ trợ người LĐ và người sử dung LĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Ngày đăng 07/10/2021 | 05:05 PM  | View count: 44
Trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và tác động nặng nề lên nhiều mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng lớn đến việc làm, đời sống, thu...

Danh sách các đơn vị vi phạm chế độ trích nộp BHXH ( Tính đến tháng 8/2020)

Ngày đăng 17/09/2021 | 10:33 AM  | View count: 48
Xem chi tiết

Danh sách các đơn vị phạm chế độ trích nộp bảo hiểm xã hội tính đến 7/2021

Ngày đăng 02/09/2021 | 04:29 PM  | View count: 58
Xem chi tiết

Danh sách các đơn vị vi phạm chế độ trích nộp BHXH ( tính đến tháng 6 năm 2021)

Ngày đăng 14/07/2021 | 04:35 PM  | View count: 61
Xem chi tiết