thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bảo hiểm xã hội việt nam

Danh sách các đơn vị vi phạm chế độ trích nộp BHXH ( tính đến tháng 8 năm 2022)

Ngày đăng 19/09/2022 | 03:37 PM  | View count: 9
Xem chi tiết

DS các đơn vị phạm chế độ chích nộp BHXN tính đến tháng 7/2022

Ngày đăng 09/08/2022 | 09:28 AM  | View count: 17
Xem chi tiết

DS các đơn vị phạm chế độ chích nộp BHXN tính đến tháng 6/2022

Ngày đăng 07/07/2022 | 09:36 AM  | View count: 22
Xem chi tiết

DS các đơn vị phạm chế độ chích nộp BHXN tính đến tháng 5/2022

Ngày đăng 07/07/2022 | 09:34 AM  | View count: 20
Xem chi tiết

Danh sách các đơn vị vi phạm chế độ trích nộp BHXH (tính đến tháng 4 năm 2022)

Ngày đăng 25/05/2022 | 02:10 PM  | View count: 32
Xem chi tiết

Danh sách các đơn vị vi phạm chế độ trích nộp BHXH ( tính đến tháng 03 năm 2022 )

Ngày đăng 26/04/2022 | 04:42 PM  | View count: 48
Xem chi tiết

Danh sách các đơn vị vi phạm chế độ trích nộp BHXH ( tính đến tháng 02 năm 2022)

Ngày đăng 07/03/2022 | 10:41 AM  | View count: 43
Chi tiết

Danh sách các đơn vị vi phạm chế độ trích nộp BHXH ( tính đến tháng 01năm 2022 )

Ngày đăng 09/02/2022 | 10:20 AM  | View count: 49
Xem chi tiết

Danh sách các đơn vị vi phạm chế độ trích nộp BHXH ( tính đến tháng 12 năm 2021)

Ngày đăng 13/01/2022 | 11:26 AM  | View count: 44
Xem chi tiết

Danh sách các đơn vị phạm chế độ trích nộp bảo hiểm xã hội tính đến 11/2021

Ngày đăng 02/12/2021 | 10:44 AM  | View count: 60
Xem chi tiết tại đây.

Danh sách các đơn vị vi phạm chế độ trích nộp BHXH ( tính đến tháng 10 năm 2021)

Ngày đăng 08/11/2021 | 02:28 PM  | View count: 56
Xem chi tiết

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết 116 CP

Ngày đăng 16/10/2021 | 02:20 PM  | View count: 108
Xem chi tiết

Công văn 3068 của BHXH Việt Nam triển khai thực hiện QĐ 28 TTg

Ngày đăng 16/10/2021 | 02:18 PM  | View count: 74
Xem chi tiết

6 bước nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 CP trên cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội

Ngày đăng 16/10/2021 | 02:14 PM  | View count: 61
Xem chi tiết

4 bước nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 trên ứng dụng VssIDn

Ngày đăng 16/10/2021 | 02:11 PM  | View count: 56
Xem chi tiết

Danh sách các đơn vị vi phạm chế độ trích nộp BHXH ( tính đến tháng 9 năm 2021)

Ngày đăng 13/10/2021 | 03:08 PM  | View count: 57
Xem chi tiết