thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bảo hiểm xã hội việt nam

Bảo hiểm xã hội thị xã Sơn Tây hướng dẫn cài đặt tài khoản VSS ID - Bảo hiểm xã hội số

Ngày đăng 12/03/2021 | 09:21 AM  | View count: 248
Nhằm nâng cao chất lượng công tác phục vụ vì sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp Thủ đô, Ngành Bảo hiểm xã hội đã chính thức triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.