thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

thông tin tuyên truyền

Lãnh đạo thị xã kiểm tra các công trình xây dựng nông thôn mới xã Sơn Đông
Ngày đăng 20/12/2017 | 02:18  | View count: 755

Sáng ngày 20/12, đồng chí Đặng Vũ Nhật Thăng - Chủ tịch UBND thị xã cùng lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn kiểm tra tiến độ các dự án, công trình xây dựng cơ bản nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Sơn Đông.

Đoàn kiểm tra tại các tuyến đường liên thôn xã Sơn Đông

Là xã điểm về xây dựng nông thôn mới của thị xã, từ xuất phát ban đầu thấp mới có 2 tiêu chí đạt, 6 tiêu chí cơ bản đạt, đến nay xã Sơn Đông đã đạt 19/19 tiêu chí. Các tiêu chí về hạ tầng kinh tế xã hội như: Giao thông, thủy lợi, điện… được sử dụng và khai thác có hiệu quả. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, vệ sinh môi trường có nhiều tiến bộ. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Năm 2015, xã Sơn Đông vinh dự là đơn vị đầu tiên trên địa bàn thị xã đón Bằng công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về nông thôn mới. Nhằm tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu giữ vững xã đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2015 – 2020, hiện nay xã Sơn Đông đang triển khai 31 dự án xây dựng cơ bản, trong đó có một số công trình trọng tâm như: xây dựng đường trục chính nội đồng; các tuyến đường trục thôn, liên thôn; sửa chữa đường giao thông nông thôn; xây dựng hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng; kè trục thôn Đậu; thi công trạm bơm Đồng Miệu cống 21; kiên cố hóa kênh mương; thay mới 3 máy bơm và sửa chữa trạm bơm; thi công đường Cống Chương đi xã Cổ Đông, đường 418 đi Cống Chương…Hầu hết các dự án đang gặp khó khăn về nguồn vốn. Đặc biệt trong đề án xây dựng nông thôn mới xã Sơn Đông  đến nay còn 14 dự án đã được phê duyệt nhưng chưa bố trí vốn để triển khai.

Đoàn kiểm tra thực tế tại tuyến mương Vai Mùn

Sau khi tham quan thực tế tại một số dự án, đồng chí Đặng Vũ Nhật Thăng - Chủ tịch UBND thị xã đề nghị xã Sơn Đông cần tập trung làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về xây dựng nông thôn mới; đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, sáng tạo trong quá trình thực hiện. Tiếp tục rà soát lại các dự án nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới, thị xã sẽ ưu tiên bố trí vốn cho 5 dự án cấp bách đang triển khai để thực hiện. Các phòng, ban chuyên môn thị xã phối hợp với xã chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện góp phần đưa nông thôn Sơn Đông ngày càng khởi sắc./.

 

                                                                Phan Thanh