thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

nội chính an ninh quốc phòng

Sơn Tây tổng kết công tác tuyển quân năm 2024
Ngày đăng 11/04/2024 | 15:51  | View count: 122

Chiều ngày 11/4, UBND thị xã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024. Đồng chí Nguyễn Viết Đạt – Phó Chủ tịch UBND thị xã tới dự.

Thị xã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024

Năm 2024 cấp ủy đảng, chính quyền từ thị xã tới cơ sở đã triển khai đồng bộ giải pháp  thực hiện tốt công tác phối hợp hiệp đồng với cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Tổng số công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ qua rà soát 6.000 công dân trong đó 1.205 công dân có trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp; 2.690 công dân miễn, tạm hoãn; sơ tuyển sức khỏe cho 2.042 công dân; khám sức khỏe cho 356 công dân, trong đó 163 công dân đủ điều kiện sức khỏe gọi nhập ngũ. Bàn giao đủ 90 công dân nhập ngũ và 25 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Tiêu biểu trong công tác tuyển quân năm 2024 có các đơn vị: Ban CHQS thị xã, Công an thị xã, Trung tâm Y tế thị xã, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã, Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Ban quản lý chợ Nghệ Sơn Tây; UBND các xã, phường: Sơn Đông, Thanh Mỹ, Kim Sơn, Xuân Khanh và Trung Sơn Trầm.

Các tập thể được khen thưởng

Nhân dịp này, UBND thị xã khen thưởng 22 tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2024./.

HOÀNG PHƯƠNG